Relevante dokumenter

Nedenfor kan du læse om regelgrundlaget for LAG

Lovgrundlaget

LAG programmet er en del af landdistriktsprogrammet og dermed en del af EU´s landdistriktspolitik. Har du lyst til at
se nærmere om hele grundlaget for programmet og de overordnede regler, vi i LAG agerer under, findes der en god
samlet tilgang hertil på “Liv og Land” hjemmesiden under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Du kan gå direkte til lovgrundlaget via dette link.