Om LAG Randers-Favrskov

LAG Randers-Favrskov har primært fokus på landdistriktsudvikling

LAG er forkortelsen for Lokal AktionsGruppe.

Lokale aktionsgrupper (LAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

LAG Randers-Favrskov dækker både Randers og Favrskov Kommune.

Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle vores landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Vi vil desuden arbejde for at skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne. Der vil være fokus på at tiltrække og fastholde unge og børnefamilier.

Ansøgninger til LAG skal have en samlet sum på mindst 100.000 kr., og der skal mindst søges om 50.000 kr. Man kan maksimalt søge om LAG tilskud på 50% af summen, men i LAG Randers-Favrskov er der mulighed for yderligere at søge om supplerende kommunale midler til foreningsprojekter.