Udviklingsstrategi 23-27

LAG Randers-Favrskov har haft høringen af strategien. I udviklingen af strategien har forskellige borgere, kommuner og samarbejdspartnere været involveret for at sikre et bredt samarbejde. Høringen blev indledt i starten af 2023, og alle interesserede var velkomne til at give deres input og forslag.
Efter høring har strategien være sendt til godkendelse hos Plan og Landdistrikstyrelsen, som godkendte den d. 8.3.23.

Læs pixi-udgaven af strategien

Stiftende Generalforsamling LAG Randers-Favrskov

Kulturhuset i Langå, 5. september 2023 kl 19:00.
Forud for generalforsamlingen var der være introduktion til arbejdet i LAG, set i sammenhæng til EUs Landdistriktsprogram, erfaringer fra tidligere LAG, og forventninger til det kommende arbejde i LAG Randers-Favrskov.

LÆS REFERAT FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING