LAG Randers-Favrskov afholder generalforsamling 12. marts kl. 19:00,

Randers City Camp, Hedevej 9, Fladbro, 8920 Randers NV.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetæller(e).
 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
 5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
 7. Endelig godkendelse af vedtægter
 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 9. Valg af forperson.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 11. Valg af godkendt revisor.
 12. Evt.

Efter generalforsamlingen vil Randers City Camp fortælle om udviklingen af campingpladsen, og de 14 nye hytter, der har modtaget et tilskud fra LAG Randers-Favrskov på 700.000 kr.

Dokumenter vedrørende generalforsamlingen vil løbende blive lagt her:

Vedtægter med mindre rettelser

Årsrapport 2023 – Revisor

Regnskabstal 2023 – Budget 2024

Overvej at stille op til valg til bestyrelsen

Hvert år uddeler bestyrelsen 3,7 mio kr. til projekter i landdistriktet indenfor erhverv og foreningsliv. Du kan få indblik i hvad det vil sige at arbejde med en EU-ordning, og få erfaringer med bestyrelsesarbejde. Ifølge vedtægterne skal der tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen, og der mangler bestyrelsesmedlemmer under 40 år.

 1. april 2024 kl. 17, er I inviteret til et spændende medlemsarrangement i Gimming Forsamlingshus, med fokus på trivselskrisen, og de muligheder der kan være i mere lokal sundhed tættere på borgeren.

Skriv til koordinator Mette Risager (mr@lagranders-favrskov.dk), hvis du gerne vil tilmeldes arrangementet 9. april. Skriv også hvis du gerne vil have tilsendt regnskab, vedtægter eller andet vedrørende Generalforsamlingen.